Teija Väisänen

Leg. Veterinär

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
Specialintresse kirurgi och ortopedi