Vi på Värmdö Djurklinik tycker det är viktigt att jobba aktivt med förebyggande vård av våra husdjur. Genom att vi sköter om våra friska djur kan vi förebygga och till och med förhindra framtida sjukdomar såsom till exempel diabetes, övervikt och andra sjukdomar som leder till förkortad livslängd.

Här kan du läsa om förebyggande vård av hund och katt.

När din gamla trotjänare kommer upp i åren kan det vara klokt att göra en hälsoundersökning. Detta görs för att fånga upp förändringar i kroppen som på sikt kan orsaka besvär för din hund eller katt. Ibland upptäcks även besvär som redan finns men som man inte lagt märke till hemma eftersom sjukdomar hos äldre djur ofta har ett långsamt förlopp.  

Åldrandet i sig är ju ingen sjukdom, men precis som med människor så är det äldre djuret ofta mer mottagligt för sjukdomar. Kan vi upptäcka dessa sjukdomar i tidigt skede är det ofta möjligt att fördröja eller till och med stoppa sjukdomsförloppet och framför allt, förbättra ditt äldre djurs livskvalitét.  

Kontrollen innefattar en genomgång av ditt djur där man bland annat undersöker rörelseapparaten, tänderna samt lyssnar på hjärtat.

I vår undersökning ingår även ett blodprov som kontrollerar blodsockervärde, njurvärde, levervärde samt blodvärde.

Seniorkontroll görs på äldre djur utan några synliga sjukdomssymptom eller andra besvär. Denna hälsoundersökning erbjuds hundar från 7 års ålder och katter från 9 års ålder. 

Du är naturligtvis välkommen att boka en hälsokontroll även av din yngre hund eller katt, om du känner att behov finns.

Varför vaccinerar vi? 

Anledningen till att vi vaccinerar våra husdjur är i första hand för att främja djurskyddet. Genom att vi vaccinerar våra husdjur minskar vi smittrycket i våra populationer samt minimerar risken för sjukdom och lidande. Anledningen till att vi ser de sjukdomar vi vaccinerar mot så sällan är just att alla tar sitt ansvar och vaccinerar sina husdjur.  

Med öppnare gränser ökar också risken att få in sjukdomar som kan utgöra ett hot mot oss människor. Det är därför viktigt att veta vad vi vaccinerar mot och hur vi bör göra det.  

Nedan följer en kort redogörelse över de rådande vaccinationsrekommendationerna i Sverige och är du osäker, eller har frågor så är vi glada om du kontaktar oss så vi kan hjälpa till. 

När bör man inte vaccinera?

När djuret ska vaccineras ska individen vara frisk, dvs djuret ska inte ha en pågående infektionssjukdom, vara undernärd eller stå på någon medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret. Om du är osäker bör du rådfråga din veterinär.

Dräktiga djur bör inte vaccineras under själva dräktigheten. I de fall man anser det absolut nödvändigt ska det begränsas till sådana vacciner där det är säkerställt att vaccinet är oskadligt för dräktiga djur.

Vaccination hund

Rekommenderad grundvaccination utgörs av vaccination mot de tre sk. basvaccinerna: 
-Parvo 
-Valpsjuka
-Smittsam leversjukdom (HCC) 

Vaccination av valpar endast mot en eller två av dessa infektioner kan inte anses vara korrekt då underlag, dvs. motiv för att undanhålla valpar möjligheten till ökat skydd mot samtliga av dessa allvarliga infektioner saknas.

Vi rekommenderar att man även vaccinerar mot kennelhosta i samband med grundvaccinationen. Detta är en smittsam sjukdom med kikhosteliknande symptom som vi ser utbrott av årligen. 

Lämplig tidpunkt för grundvaccination är:
-Vaccination av valpar vid 7–8 veckors ålder
-En vaccination efter 12 veckors ålder 
-En boostervaccination vid cirka ett års ålder. 

Revaccination av hund

Hunden ska därefter vaccineras en gång per år enligt följande rekommendationer: Vaccination mot parvo, valpsjuka och HCC görs vart tredje år. Vaccination mot Kennelhosta görs varje år. Det finns nu även ett nytt, mer effektivt vaccin mot Kennelhosta. Detta ges i ena nosborren i form av en näsdroppe.

Vaccination katt 

Man rekommenderar att man vaccinerar sin katt mot: 
-Kattpest (kattens parvovirus)
-Kattsnuva (kattens calicivirus, kattens herpesvirus även kallat kattens rhinotracheitvirus). 

Lämplig tidpunkt för grundvaccination är:
-Vaccination av kattungar vid 7–8 veckors ålder.
-En vaccination efter 12 veckors ålder.
-En boostervaccination vid cirka ett års ålder. 

Revaccination av katt
Vuxna katter bör vaccineras mot infektion med kattpest vart tredje år. Årlig revaccination mot kattsnuva rekommenderas for samtliga katter som används i avel samt för katter i riskmiljöer.

För grundvaccinerade katter i lågriskmiljöer kan revaccination mot kattpest vart tredje år räcka, till exempel för friska vuxna, helt ensamlevande individer som aldrig annars har kontakt med andra katter.  Om förutsättningarna ändras bör man dock låta vaccinera sin katt t.ex. om den i samband med en semester skall vistas vid kattpensionat, eller innan man tar in ytterligare en katt i hushållet. Man bör då vaccinera minst två veckor innan förändringen ska ske. 

Vaccination kanin

Kaninpest - Myxomatos och kaningulsot - Rabbit haemorrhagic disease (RHD) är två mycket allvarliga sjukdomar som båda leder till döden. Förr såg man dessa fall främst i södra delen utav landet men man har nu påträffat drabbade kaniner även norr om Mälaren. Genom att vaccinera sin kanin mot dessa sjukdomar kan man förhindra att kaninen smittas.

Vaccination mot kaninpest och kaningulsot kan ges från 5 veckors ålder och det tar 3 veckor tills kaninen har fullt skydd. Kaninen ska sedan revaccineras årligen.

Läs mer om dessa sjukdomar här.

Rabies och utlandsresa 

Från och med den 29 december 2014 gäller nya regler för införsel av hundar och katter. Reglerna varierar beroende på från vilket land du för in/ut djuret. Generellt gäller att djuret ska vara ID-märkt, vaccinerat mot rabies samt ha ett EU-pass. Läs mer om det HÄR.

Vi hjälper dig att ID-märka ditt djur, utfärda pass och vaccinera samt då det krävs, utfärda ett friskintyg men hänvisar till Jordbruksverkets hemsida så du kan få information om vad som gäller för just det land du ska åka till.

Det finns även andra vaccin som kan vara aktuella för just ditt djur, exempel på detta är vaccination mot Leptospiros, Klamydia eller Herpesvirus hos hund, rådgör gärna med din veterinär angående detta.

Övriga vaccinationer

Vi tillhandahåller även vaccin mot Leptospiros, Borrelia, Leishmania och Herpes. Kontakta oss för mer information.

Vi har Drop-in för vaccinering. Detta gäller dock inte vaccination mot rabies, herpes, borrelia, leptospiros, leishmania eller kaninpest/kaningulsot då ringer du och bokar en tid. Läs mer om vår Drop-in HÄR.

Om man inte tänker använda sin katt i avel finns det många goda skäl till att låta kastrera den. När det gäller honkatter minskar risken för juvertumörer, risken för livmodersinflammation försvinner. Man slipper också ha en katt som löper och får ungar. När det gäller hankatter blir de inte lika revirbenägna och urinen luktar inte lika skarpt som hos en okastrerad hankatt. En kastrerad hane är ofta inte lika stridslysten som en okastrerad. Genom att kastrera sin hankatt hjälper man till att bidra till att färre oönskade kattungekullar föds. Regeringen har lagt fram ett lagförslag som kräver att man har sina utegående katter kastrerade, om och när detta kommer att träda i kraft är dock osäkert. 

Från vilken ålder kan man kastrera sin katt? 

Den gemensamma riktlinjen för kastration av han- och honkatter i Sverige är 4 månaders ålder. Självklart kan man kastrera sin katt när som helst senare i livet, men ju förr desto bättre. Att kastrera yngre katter anses inte försvarbart då förutsättningen för att klara en narkos kan vara sämre för en kattunge. 

Hur går det till? 

Kastrering av hankatt: Testiklarna avlägsnas under narkos. Vanligtvis behöver man inte sy utan huden där man lagt det lilla snittet för att ta bort testikeln läker igen av sig självt. Krage brukar inte heller behövas. Vid ingreppet ges även en injektion med smärtstillande som har effekt i två dygn. Efter detta brukar det inte göra ont. Hankatten ska hållas inomhus 3-4 dagar efter ingreppet men kan sedan gå ut som vanligt. Operationssåret bör kontrolleras dagligen, och om blödning eller svullnad uppstår så kontakta oss! 

Kastrering av honkatt: När man kastrerar en honkatt avlägsnas livmoder och äggstockar. (Begreppet sterilisering innebär att endast äggstockar tas bort, och denna metod används inte längre.) Normalt sett finns det inga stygn att ta bort då man syr på insidan av huden. Honan är sövd under hela ingreppet. Katten ska hållas inne i 10-14 dagar och behöver ha krage under sårläkningen. Vid ingreppet ges även en injektion med smärtstillande som har effekt i två dygn. Efter detta brukar det inte göra ont. Operationssåret bör kontrolleras dagligen, om det svullnar eller vätskar så kontakta oss.

När du sedan hämtar din katt efter operationen får du all information som du behöver gällande eftervård av just Din katt.

Att tänka på efter kastration.

Gemensamt för både hon- och hankatter är att ämnesomsättningen sänks. Detta innebär att katten har lättare att gå upp i vikt. Ofta ses också en ökad aptit. Det finns foder som är skräddarsydda för en kastrerad katts ämnesomsättning och de finns att köpa i vår butik.

Vi rekommenderar Specifics FND för katter 6mån-1år, därefter FXD. För katter över 8 års ålder rekommenderar vi FGD. Man bör anpassa fodret direkt efter kastrationen och inte vänta tills katten blir överviktig. Övervikt medför ökad risk för olika sjukdomar t.ex. diabetes och urinvägsbesvär. Foder anpassade för kastrerade katter hjälper till att motverka detta. 

Kastrering av tik och hanhund

Vi erbjuder kastration av både tikar och hanhundar. Hos oss finns även möjligheten för kemisk kastrering av hanhund.

Vid vilken ålder kan man kastrera sin hund?

Den gemensamma riktlinjen för kastration av tikar och hanhundar i Sverige är att det görs vid tidigast 6 månaders ålder.

Hur går det till?

Kastrering av hanhund: Testiklarna avlägsnas och hunden är sövd under hela ingreppet. Vanligtvis finns det inga stygn att ta bort då man syr på insidan av huden. Hunden behöver ha krage under sårläkningen för att undvika att han slickar på sitt operationssår. Såret bör kontrolleras dagligen. Om blödning eller svullnad uppstår så kontakta oss!

Kastrering av tik: När man kastrerar en tik avlägsnas livmoder och äggstockar. (Begreppet sterilisering innebär att endast äggstockar tas bort, och denna metod används inte längre.) Tiken är sövd under hela ingreppet. Efter operationen behöver tiken ha krage under sårläkningen. Stygnen tas efter 10-12 dagar. Såret bör kontrolleras dagligen. Om blödning eller svullnad uppstår så kontakta oss!

När du sedan hämtar din hund efter operationen får du all information som du behöver gällande eftervård av just Din hund. 

För mer information om kastrering, kontakta oss så berättar vi mer!

Kemisk kastrering

Vi erbjuder även kemisk kastrering av hanhund (Suprelorinchip). Detta är ett implantat med ett ämne som heter deslorin som sätts in under huden på hunden och som sedan verkar genom att minska funktionen av reproduktionsorgan, könsdrift och spermaproduktion samt sänka nivåerna av testosteron i kroppen. Detta implantat finns tillgängligt för friska, könsmogna och okastrerade hanhundar. Implantatet är verksamt i minst 6 respektive 12 månader, beroende på hundens storlek samt implantates styrka. För mer information om Suprelorinchip, kontakta oss så berättar vi mer!

Övervikt i djurvärlden är mycket vanligt. Generellt ger vi hundarna för mycket mat och godsaker i relation till vad våra promenader förbränner. Att banta sitt djur är absolut inte omöjligt eller speciellt svårt (även om det ibland kan kännas så) men kräver att vi som djurägare är noggranna och konsekventa och villiga att lägga ner mycket jobb, samt inte låter oss övertalas av bedjande bruna hundögon eller en jamande katt framför skafferiet.

Min hund/katt är överviktig, hur hjälper jag den att gå ner i vikt?

När man ska banta sin hund eller katt bör man inte drastiskt dra ner på fodergivan. Man tänker inte på att det inte bara är fettet/energin man drar ner på utan även mängden av proteinet, näring och mineraler. Visst, djuret får halv fodergiva och således bara hälften av energin den brukar, dvs den kommer gå ner i vikt, men det blir en form av svält eftersom den inte får i sig tillräckligt med protein och andra näringsämnen den behöver. 

Att sätta sitt djur på ett lightfoder brukar inte heller vara speciellt effektivt. Visst är lightfoder magrare men det brukar även vara desto mer kolhydrater och det är inte ovanligt att dom går upp i vikt istället. Ett lightfoder skulle jag bara rekommendera till en hund eller katt som är i fint hull men som har lätt för att lägga på sig, eller alternativt som ett foder att gå över till när den nått sin målvikt med hjälp av ett viktminskningsfoder. Ett djur som varit kraftigt överviktig brukar dock behöva stå kvar på ett viktreduceringsfoder livet ut, men i lite större mängd för att bibehålla sin målvikt.

Vad är då ett viktminskningsfoder / bantningsfoder?

Hos veterinären kan man köpa foder som aktivt hjälper ditt djur att gå ner i vikt. Dessa foder är energisnåla men då du kan ge full giva så får dom i sig allt annat dom behöver. Den låga mängden fett/energi gör att dom istället för att få energi via maten, får ta av sitt eget fett och omvandla detta. Man har även tillsatt något som heter L-Karnitin. Detta är en aminosyra som transporterar fett ut i de så kallade mitokondrierna, dessa förbränner fettet och omvandlar det till energi. Med ökad mängd L-karnitin i maten, få man en skjuts på fettförbränningen kan man säga. L-Karnitin finns naturligt i kött, men man tillsätter det i ytterligare mängd.

De flesta viktminskningsfoder består av en lite större mängd fiber än vanliga foder. Detta är för att skapa bulk, alltså att hunden eller katten får i sig en större mängd mat utan att för den delen får i sig mer energi än den behöver. Detta leder (oftast) till en mätt och glad individ. Ökad fibermängd i foder gör dock att det produceras mer bajs, detta för att fibrerna av den här sorten helt enkelt bara fungerar som utfyllnad och inte tas upp i kroppen utan passerar ut där bak. 

En tjock hund är ofta en hungrig hund, detsamma gäller våra korpulenta katter. Man kan alltid fylla ut matskålen med morotsbitar, lättkokt vitkål och andra grönsaker. Detta tas inte upp av kroppen utan passerar bara igenom som utfyllnad. Katter kan dock vara lite mer kräsna när det kommer till grönsaker. Men kom ihåg, största problemet med hunger och djur "som aldrig blir mätta" är att hungern ofta sitter "i huvudet". Inte ens all mat i världen kan råda bot på den typen av hunger, utan man får istället aktivera sin hund eller katt så att den tänker på annat.

En lagom viktminskning för en hund är 1,5% av sin vikt per vecka, och för katter 1%. Således beror lämplig viktminskning på hur stor hunden eller katten är och hur kraftig övervikt den har. Man ska sträva efter en lagom snabb viktnedgång. Att den rasar i vikt är ingen poäng alls, då går den lika fort upp, det är samma princip som när vi själva bantar.

Tips på godis/belöning till tjocka hundar och katter

Det är inställningen till godbiten som avgör om det är godis eller ej. Hur ofta tuggar din hund sin godisbit? Inte ofta va? Man kan ge foderkulor som godis om hunden eller katten tar det (tänk dock på att ta från ditt djurs dagsranson så det inte blir massa extra!). Man kan också lägga morotsbitar i en påse med lite skinka, morötterna tar då smak av skinkan och blir en riktig godbit.

"Jag känner mig så elak mot min hund/katt när den inte längre får smaka av godsakerna"

Djur anpassar sig så fort. Ofta är det vi människor som lider mest när lilla Ture sitter där med sina stora bruna hungriga ögon. En hund som tidigare fått feta saker som godis kommer om du själv bara har inställningen, snart se en grön ärta som en lika stor lyx som denna tidigare såg en bit korv.

Kom ihåg att tex en ostskiva för en hund på tio kilo motsvarar en betydligt större kalorimängd för hunden än vad det är om du själv tar en liten skiva ost.

En skvätt mjölk till katten är en betydligt större kaloribomb än vad många tror.

Vill man ge hunden/katten något extra gott ibland, så är detta såklart inte hela världen, men kom ihåg, att för en lyckad viktnedgång för ditt djur, så är det din noggrannhet som är avgörande. Ger du något extra, så dra ner lite på foderkulorna den dagen, välj en särskild dag i veckan om du känner att du vill bjuda på något lite extra, osv. 

Kostnadsfri rådgivning

Vi har viktreduceringsfoder från Hills, Royal Canin och Specific. Kom förbi oss för kostnadsfri rådgivning och hjälp med att starta ett bantningsprogram, skräddarsytt för just din hund eller katt!

Har du fler frågor om bantning och övervikt hos hundar och katter, så fråga gärna.

Just nu får du ett gratis startpaket viktminskningsfoder till din hund eller katt om du skriver in ditt djur i Royal Canins viktminskningsprogram på nätet. Kom in till oss på kliniken så hjälper vi dig att komma igång, och visar dig hur det fungerar! Välkommen!

Ofta får vi förfrågan om vi kan skriva ut ett recept till ett djur över telefon. Det är viktigt att veta att receptföreskrivning av veterinärer är reglerade av lagar. Vi på Värmdö Djurklinik följer Jordbruksverkets föreskrifter kring veterinärers rätt att föreskriva och tillhandahålla läkemedel. Dessa föreskrifter innebär att djuret måste undersökas av en veterinär innan receptbelagda läkemedel skrivs ut. Om du vill läsa hela författningen kan du göra det på Jordbruksverkets hemsida.

Det finns dock några undantag:
- P-piller till katt
- Antiparasitära medel som ges via mun eller appliceras på huden.
- Kroniska sjukdomstillstånd som tex ledsmärta och vissa hormonella sjukdomar. (gäller endast de som redan är patienter hos oss!)

Om ditt djur står på eller behöver ett läkemedel som innefattas av dessa undantag så är du välkommen att ringa oss för att få ett nytt recept utskrivet. Tänk på att ringa i god tid innan ditt djurs medicin tar slut, då våra veterinärer inte alltid har tid att skriva ut receptet samma dag som du ringer till oss.

P-piller för katt är receptbelagt. Ring oss om du behöver ett recept till din honkatt. P-piller ges en gång per vecka och förhindrar att din honkatt blir dräktig. För att till 100% förhindra en dräktighet rekommenderar vi dock kastration. 

Vi rekommenderar inte att man ger p-piller till sin katt någon längre period då detta medför en markant ökad risk för juvertumörer och livmodersinflammationer!

Om man inte ska ta någon kull på sin honkatt bör man istället för att ge p-piller kastrera henne.

Nedan kommer en kort redogörelse för avmaskning av spolmask och bandmask. Det finns även andra parasiter men de är mer ovanliga och tas därför inte upp här. Om du har frågor om andra inälvsparasiter är du välkommen att kontakt oss. 

Att avmaska sin hund och katt är nödvändigt, särskilt då de är små. Man bör börja avmaska mot spolmask innan kattungen eller valpen hunnit bli 3 veckor. Detta för att undvika att de maskar ungen eventuellt fått med sig från livmodern eller via modersmjölken ska hinna börja lägga ägg. Om man gör detta minskar man dramatiskt smittbördan i en kennel eller uppfödning.

Man bör därefter avmaska varannan till var 3e vecka tills djuret är ca 3 månader. En ny avmaskning bör göras när djuret introducerats i det nya hemmet.

Unghunden bör få ännu en avmaskning vid ett halvårs ålder och utegående katter bör man sedan avmaska 1-2 gånger per år tills djuret är 2 år.

Om man vet med sig att man har en hund som springer lös och kan få i sig andra djurs avföring eller får tag i sork eller vilt kan man behöva avmaska oftare än om man har en hund som bara går i koppel och aldrig äter någonting ”äckligt”.

Katter som vistas ute och jagar kan avmaskas årligen eller vid behov, dvs om man ser att den kräkts upp spolmask eller om man ser små vita segment i rumpan, som är ett tecken på bandmask.

Om du misstänker att din hund eller katt har mask i magen kan man ta ett avföringsprov för att få veta säkert. Detta kan göras antingen på kliniken eller genom "Kolla masken", ett kit du kan köpa på Apoteket. Då slipper du avmaska i onödan och man kan även bestämma vilken typ av inälvsmask det är och sätta in lämplig behandling.

 

Dvärgbandmask

Vi rekommenderar även att man avmaskar sitt djur mot rävens dvärgbandmask i samband med resa. Detta är en parasit som kan överföras till människor och ge livshotande skador på levern. Man bör avmaska innan djuret förts tillbaka till Sverige och dessutom göra ytterligare en avmaskning inom 1-2 veckor efter hemkomsten. Man ska använda ett avmaskningsmedel som innehåller Prazikvantel, detta tar död på bandmasken.

Det har tidigare funnits ett krav på att vi ska avmaska efter resa men i och med ändrade regler inom EU samt att denna parasit påvisats i landet har detta krav försvunnit. För att minska risken för fler utbrott och för att vi fortfarande ska kunna njuta av bär och svamp i skog och mark bör vi inte förringa betydelsen av denna avmaskning. Mer information om resa och avmaskning finns på Jordbruksverkets hemsida.

Precis som vi människor kan både katter och hundar få problem med sina tänder. Ofta märker man det genom dålig andedräkt eller att djuret har problem med att äta. Det är viktigt att vi som djurägare håller koll på munhälsan hos våra djur. Genom att lyfta på hundens eller kattens överläpp så att man ser hörntand och kindtänder kan man själv kontrollera tänderna. Tandköttet ska vara lätt rosa och tänderna vita. En gulbrun beläggning på tänderna tyder på tandsten och bildas av bakteriebeläggningar såkallad plack som förkalkas. Dessa i sin tur orsakar att tandköttet blir inflammerat. Ett inflammerat tandkött gör ont och är rött och svullet och bildar fickor i tandköttet som kan leda till tandlossning. 

När det väl bildats tandsten kan detta vara svårt att få bort själv. Vi har utrustning för att effektivt ta bort tandsten och göra rent och fint i ditt djurs mun. Under narkos avlägsnar vi tandstenen med vattenkylt ultraljud (samma som hos vår tandläkare) och putsar ditt djurs tänder. När det väl blivit rent och fint i munnen är det lättare att själv hålla efter så att ny tandsten inte bildas så lätt. Läs mer om vår tandvård under Kliniken - Tandvård.

Vad kan man göra själv?

Tandborstning - det mest effektiva

Genom att med jämna mellanrum kontrollera sin hunds eller katts tänder kan man upptäcka till exempel tandsten på ett tidigt stadium. Det absolut mest effektiva sättet att motverka tandstensbildning är att borsta tänderna på sitt djur. Gör man detta ofta kan man hålla efter beläggningarna på tänderna och finns där inga bakteriebeläggningar/plack så bildas heller ingen tandsten. Använd en vanlig barntandborste och borsta med enbart vatten, det räcker. Använd inte tandkräm anpassad för människor!

Bucadog/Bucacat tandpasta och tuggbitar

Många tycker det är svårt att borsta tänderna på sitt djur och då finns det andra sätt att förebygga tandsten. Bucadog/Bucacat tandpasta och tuggbitar löser upp plack och hämmar bakterieväxten i djurets mun. Genom att fästa på tänder och tandkött stärker den genom flertalet enzymer munnens eget rengöringssystem. Detta leder till minskad bakteriebeläggning och förebygger på så vis tandstensbildning, tandköttsinflammation och tandlossning.

Bucadog/Bucacat tandpasta och tuggbitar finns att köpa i vår butik.

Det är viktigt att klippa hundens klor med jämna mellanrum. För långa klor kan innebära stort obehag och djuret kan få svårt att gå då klon böjer sig. Det är även större risk för djuret att fastna med klon och skada den, om klorna är för långa.

Hur ofta ska man klippa hundens klor?

Hundars klor växer olika fort, och dom sliter på sina klor olika mycket. Vissa behöver få sina klor klippta en gång i månaden eller oftare medan andra klarar sig längre än så. Det är således mycket individuellt och får anpassas utefter just din hunds behov.

Klipp hellre lite och ofta, än mycket och sällan, på så vis håller man pulpan kort. Blir klorna mycket långa växer pulpan med ut.

Kloklippning på katt

Utekatter behöver sina långa välvässade klor när dom jagar och om dom behöver fly undan något annat djur, var därför försiktig när det gäller att klippa utekattens klor. Om din katt är innekatt går det alldeles utmärkt att hålla klorna nedklippta.

Vi hjälper dig gärna!

Om du känner dig osäker kring kloklippningen av ditt djur så hör av dig till oss. Vi visar gärna hur du lättast klipper klorna på just din hund eller katt. Självklart hjälper vi även till med kloklippning av de mindre sällskapsdjuren såsom kaniner och marsvin. Hos oss är var 6:e kloklippning gratis!

Många hundar och katter kommer till oss med jämna mellanrum för kloklippning. Vi hjälper dig gärna, och visar hur du lättast klipper klorna på din hund eller katt. Självklart är även de mindre sällskapsdjuren välkomna! 

I vissa väldigt sällsynta fall om hunden är mycket rädd eller stressad kan man behöva ge lugnande men vi brukar undvika det så långt det är möjligt, utan att för den delen skapa allt för mycket onödig stress för djuret.

Vi kan erbjuda drop-in för kloklippning i mån av tid (gäller ej hundar som behöver fler sköterskor än en för att kunna klippas), men för att slippa väntetider så rekommenderar vi att ni ringer och bokar en tid. 

Om du vet att din hund brukar vara besvärlig att klippa (då det krävs fler än en sköterska), meddela oss detta vid bokningen!

Nyår är för många hundar och hundägare den värsta dagen under hela året. Medan folk firar och skjuter iväg raketer och smällare, lider mängder med hundar. För en del håller rädslan i sig långt efter avslutat nyårsfirande, och minsta skott får en mysig skogspromenad att förvandlas till en skräckupplevelse. Vi får mycket frågor kring skotträdsla framför allt när nyår närmar sig, och här finner ni lite råd.

- Det bästa för en skott- och fyrverkerirädd hund är att resa bort under nyår till en lugnare plats. Kanske du har vänner eller släkt som ska tillbringa nyår på landet och som kan ta med sig din hund? Ring runt och fråga om din hund får följa med.

- Om du väljer att stanna hemma kan ett bra alternativ vara att träna din hund med en fyrverkeriskiva. Höj volymen allteftersom din hund vänjer sig vid ljudet.

- Skapa en koja av isolerande filtar i god tid innan nyår, där du tränar din hund till att ha roligt och att äta gott i. Denna plats ska enbart upplevas som positiv. Vid nyår blir då kojan en perfekt frivillig plats att vistas i, isolerat från smällarnas ljus och i viss mån ljud.

- Täck för fönster med isolerande filtar, eftersom även ljuset från raketer och smällare skrämmer hundar.

- Ha på musik/Tv och stoppa in bomull i din hunds öron. Öva gärna med bomullen ett par gånger innan så hunden vänjer sig.

- Använd med fördel D.A.P. doftavgivare, (Dog Appeasing Pheromone) en syntetiskt framställd kopia av hundens egna lugnande feromon vilket gör att omgivningen känns mer trygg och trivsam för din hund. D.A.P. finns även i halsband för rastning samt spray för exempelvis bilåkning.

- Försök att undvika långa promenader då inga rädda hundar vill vara ute och spatsera. Gå ut udda tider, tidig morgon och middagstid brukar vara som mest tyst under nyårshelger. Gå sedan ut när det tystnat efter tolvslaget.

- Om du och din hund råkar ut för skott/smällare och fyrverkerier under en promenad bör du med fördel gå åt motsatt håll promenaden därpå. Detta då din hund kan associera den plats där ni tidigare råkat ut för smällare till en obehaglig ”smällplats” och kan således bli orolig om den måste gå dit igen.

- Du skall varken berömma eller ömka din hund eftersom du då sänder ut signaler till hunden att det finns anledning till oro. Låtsas istället inte om att det smäller, titta heller inte på hunden vid smällar då detta visar din hund att även husse/matte tycker att skott/smällare är farligt. Ignorera alla ljud och lek gärna med din hund!

- Bestraffa aldrig din hund när den är rädd eftersom detta förstärker rädslan då hunden associerar ett spändare sinnelag med att husse/matte också blir upprörd över ljudet, eller ännu värre att smällare också gör ont.

- Vissa hundar reagerar mer än andra och blir mer panikslagna vid skott och fyrverkerier. Dessa hundar kan behöva ytterligare hjälp med lugnande medel. Det finns ett receptfritt preparat mot rädsla och ångest som vi säljer i receptionen, Zylkéne, fråga gärna vår personal om råd och anvisningar.

- Om ingen av ovanstående rekommendationer hjälper, bör du kontakta din veterinär för en eventuell receptbelagd medicinering. Känsligheten för lugnande medel är mycket individuell och doseringen skall provas ut på din hund för bästa effekt. Felaktig dosering kan få negativ effekt och kan vara direkt livshotande.

- Glöm inte bort att vara ute i god tid för att se vilken medicinering och dosering som hjälper just din hund.

- Observera att hundar med öroninflammation kan uppleva en skarp smärta vid höga ljud, vilket kan misstolkas som skotträdsla. Misstänker du att din hund kan vara drabbad bör du kontakta din veterinär för en hälsokontroll.

- Sist men inte minst, en skotträdd hund får aldrig vara ensam under nyår!

För att ladda hem denna text som PDF, klicka här